user_mobilelogo

Boeking
Een boeking komt tot stand door het invullen van het boekingsformulier op onze site. Na het verzenden van het boekingsformulier is de reservering definitief en niet kosteloos te annuleren. Verlaten van de betaalpagina tijdens de boeking leidt niet tot ontbinding van de reservering. Indien de betaalpagina wordt verlaten voordat de betaling voldaan is, wordt per mail een betaalverzoek verstuurd.

Reisverzekering en aansprakelijkheid
We adviseren na boeking een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Solo Amigos verstrekt bij annulering een annuleringsverklaring, die kan worden ingediend bij de reisverzekeraar.

Solo Amigos is niet aansprakelijk in het geval schade en/of letsel zou ontstaan tijdens een arrangement.

Deelnemersgegevens
Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het arrangement wordt een lijst met voornaam, woonplaats en mailadres van de deelnemers verstrekt. Hier dient zorgvuldig mee te worden omgegaan. Eventuele kosten, ontstaan door oneigenlijk gebruik van deze gegevens, komen voor rekening van degene die de gegevens voor bijvoorbeeld reclame- of andere doeleinden heeft gebruikt.

Beeldmateriaal
Solo Amigos gebruikt beeldmateriaal van arrangementen ter promotie op o.a. de site en social media. Bij het boeken wordt hier, met het accepteren van deze voorwaarden, akkoord voor gegeven. Deelnemers die hier bezwaar tegen hebben, wordt verzocht dit voorafgaand aan of tijdens het arrangement aan te geven.

Schade aan / vies achterlaten van accommodatie
Kosten door schade en/of kosten voor extra schoonmaak van de accommodatie worden in rekening gebracht bij de veroorzakende deelnemer.

Weigering deelname vooraf
Solo Amigos behoudt zich het recht voor boekers uit te sluiten van deelname, bijvoorbeeld i.v.m. de samenstelling van de groep qua leeftijd of M/V-verhouding of vertoond gedrag op een ander arrangement. Solo Amigos gaat hierin uiterst zorgvuldig te werk. De deelnemer hoort dit tijdig en krijgt de betaling binnen 2 werkdagen terug.

Uitsluiting gedurende het arrangement
Een deelnemer die tijdens een arrangement overlast veroorzaakt, zich negatief opstelt of uitlaat, ziek is of wordt, zich niet aan de afspraken houdt of gedrag vertoont waar aanstoot aan genomen kan worden, kan van verdere deelname worden uitgesloten. Er vindt geen restitutie plaats voor niet genoten dagen of activiteiten.

Alcohol- en drugsgebruik, naleving afspraken
Tijdens het welkomstwoord worden enkele huisregels benoemd, waar alle gasten zich aan dienen te houden. Bij niet-naleving van de afspraken en/of huisregels kan uitsluiting van het arrangement volgen. In dat geval wordt geen restitutie verleend.

Tussen 16.00 en 01.00 uur zijn alcoholische dranken beschikbaar. Na 01.00 uur wordt geen alcohol meer geschonken. Er is gedurende de gehele dag onbeperkt koffie, thee en frisdrank beschikbaar. Het gebruik van alcohol is op basis van 'fair use'. Als een gast naar mening van de organisator of de medereizigers te veel genuttigd heeft of onzorgvuldig met de vrijheid van 'self-service' omgaat, kan besloten worden deze persoon geen alcohol meer te schenken.

Drugsgebruik is strikt verboden tijdens onze arrangementen. Wordt gebruik van drugs geconstateerd, dan volgt onmiddelijke uitsluiting van het arrangement. Er wordt in dat geval geen restitutie verleend.

Lichamelijke of geestelijke beperkingen
Lichamelijke of geestelijke beperkingen dienen vooraf te worden gemeld. Het nalaten hiervan kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het arrengement. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van deze meldplicht, of kosten veroorzaakt door de lichamelijke of geestelijke beperking, komen voor rekening van de deelnemer.

Verplichtingen van overheidswege
Solo Amigos houdt zich aan maatregelen die vanuit de overheid (van Nederland en andere landen) worden opgelegd. Voorbeelden hiervan zijn een maximale groepsgrootte of ervoor zorgdragen dat onderling 1,5 meter afstand houden mogelijk is. Indien voor het deelnemen aan een arrangement vanuit de overheid verplichtingen worden gesteld aan de deelnemers (zoals het kunnen tonen van een vaccinatiebewijs, gezondheidsverklaring of negatieve testuitslag) dan is dit de verantwoordelijkheid van en voor rekening van de boeker.

Voorwaarden bij annulering door Solo Amigos - niet gerelateerd aan corona

Single-arrangement
Indien een single-arrangement geen doorgang kan vinden omdat de accommodatie door overmacht niet gebruikt kan worden, wordt het arrangement verplaatst naar een gelijkwaardige locatie op dezelfde datum. Indien het niet lukt een gelijkwaardige locatie op dezelfde datum te vinden, wordt in eerste instantie gerekend op de medewerking van de deelnemers om kosteloos om te boeken naar een andere datum.

Mocht een andere datum niet mogelijk zijn voor de deelnemer, dan is een andere oplossing bespreekbaar of wordt de verblijfssom teruggestort (boekingskosten worden in dat geval niet gerestitueerd).

Eenoudervakantie
Indien een eenoudervakantie geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld omdat de accommodatie door overmacht niet gebruikt kan worden, dan geldt dat in eerste instantie een andere locatie wordt gezocht. Mocht dit niet lukken, dan ontvangen de boekers het betaalde bedrag (ex. boekingskosten) retour.

Voorwaarden bij annulering door Solo Amigos - gerelateerd aan corona

Single-arrangement met eigen vervoer
Indien een single-arrangement geen doorgang kan vinden i.v.m. door de overheid opgelegde maatregelen, wordt het arrangement verplaatst naar een andere datum. Mocht deze datum niet mogelijk zijn voor de boeker, dan kan kosteloos omgeboekt worden naar een andere datum. We rekenen hierbij op het begrip en de medewerking van onze deelnemers. Indien de nieuwe datum niet mogelijk is, dan ontvangt de boeker de reissom binnen 2 dagen retour.

Single-arrangement met vlucht
Indien het single-arrangement geen doorgang kan vinden i.v.m. door de overheid opgelegde maatregelen, dan ontvangt de boeker de reissom binnen 2 dagen retour.

Eenoudervakantie
Indien een eenoudervakantie geen doorgang kan vinden i.v.m. met door de overheid opgelegde maatregelen, dan ontvangt de boeker de reissom binnen 2 werkdagen retour.

Voorwaarden bij annulering door boeker (arrangementen binnen Nederland)

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang berekenen wij 30% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang berekenen wij 45% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang berekenen wij 65% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen een week voor aanvang berekenen wij 90% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering op de dag van vertrek of in geval van no-show berekenen wij 100% van het totaalbedrag.

In geval van annulering zijn de door Solo Amigos genoemde termijnen bindend. Annulering door de boeker voordat de betaling is voldaan, ontslaat de boeker niet van de betalingsverplichting.

Voorwaarden bij annulering door boeker (arrangementen buiten Nederland)

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang berekenen wij 35% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor aanvang berekenen wij 55% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang berekenen wij 75% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang berekenen wij 90% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of in geval van no-show berekenen wij 100% van het totaalbedrag.

Intellectueel eigendom
De vormgeving, inhoud, handelsmerken, logo, afbeeldingen, en teksten op de website van Solo Amigos zijn het intellectuele eigendom van Solo Amigos en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder toestemming van Solo Amigos.

Copyright
Het is niet toegestaan foto’s of teksten van de site, social media of andere uitingen over te nemen zonder schriftelijke toestemming van Solo Amigos.

Solo Amigos, singleweekend, singlereis, singlevakantie, singlereizen, singleweekenden, singlevakanties, single, all inclusive, daten, dating, wandelvakantie, single op vakantie, singleparty, single oud en nieuw, singlekerst, single reis, single vakantie, single reizen, groepsreis, groepsreis singles, eenoudervakantie, eenoudervakanties, eenoudergezin, alleenstaande ouder, alleenstaande, eenoudergezin, kerstvakantie, eenoudergezinnen, weekend weg singles, single weekend, weekend singles, alleen op reis, weekendje weg single, 30+ weekend, 40+ weekend, 50+ weekend, alleenstaande vader, alleenstaande moeder, groepsreis, groepsvakantie, vakantie met kinderen, alleenstaande ouder vakantie, eenoudervakanties, all inclusive, all inclusive eenoudervakantie, all inclusive Nederland.